นม

“ นม ” ประเภทไหนที่คนทำเบเกอรี่ควรรู้จัก และเลือกใช้เพื่อให้ได้เบเกอรี่รสเลิศมาดูกันเลย!

เทคนิคที่ 1 : รู้ก่อนเลือก! 3 ประเภทนมที่เหมาะสำหรับทำเบเกอรี่

นมแต่ละประเภทที่ใช้ทำเบเกอรี่มีความแตกต่างกันทั้งในรสชาติ และกลิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการทำเบเกอรี่ แต่จะเลือกนมประเภทไหนมาทำมาเกอรี่ ควรรู้จักประเภทของนมเสียก่อน